Logo
Хөтөлбөр

Хамтдаа өргөдлөө илгээе✨

EssayGo x
IELTS Strategy

Монголоос 10 жилийн хүүхдүүдийн дунд гадаадын их сургууль руу өргөдлөө илгээх мөрөөдөлтэй олон хүүхэд байдаг боловч яг зориод өргөдлөө илгээдэг нь цөөхөн.

EssayGo x IELTS Strategy

ESSAYGO ХАМТДАА ӨРГӨДЛӨӨ ИЛГЭЭЕ ХӨТӨЛБӨР

Logo

© 2023 EssayGo All right reserved.

YouTubeInstagram